next prev

Pożyczki

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje:

- wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego w ramach prowadzonej Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej – www.dolny-slask.pl

Pożyczka przez Internet- niskooprocentowane pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczegółowe informacje

 

 

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.