next prev

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY - EDYCJA llO PROJEKCIE
- REKRUTACJA
- DOKUMENTY DO POBRANIA
- FORMY WSPARCIA
- KONTAKT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

 

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG S.A., AGROREG S.A., DPIN S.A. oraz KARR S.A. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 
W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
 

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (100 osób);
 • szkolenia zawodowe (125 osób);
 • studia podyplomowe (50 osób);
 • staże zawodowe (100 osób);
 • dodatek relokacyjny (25 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób)
 • i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (200 osób).


 
Oferowane wsparcie przyczyni się do osiaągnięcia założonych celów i rezultatów projektu.

 
Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.
 

 • Okres realizacji projektu: 30 m-cy, październik 2018 – marzec 2021.
 • Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN
 • Wartość dofinansowania: 14 656 367,44 PLN


 

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.